Welke profielen zijn er?

Je zit in de derde klas van de havo of het vwo en je moet een profiel kiezen. Met je profielkeuze kies je de richting die je na je middelbare school op gaat. Maar welke profielen zijn er? Vergelijk de verschillende profielen en de richtingen die je ermee op kunt.

Cultuur en Maatschappij (C&M)

Het profiel Cultuur en Maatschappij is een breed profiel. Het is gericht op taal, communicatie, geschiedenis, kunst en maatschappelijke onderwerpen als rechten, politiek, onderwijs en hulpverlening. Doordat het zo breed is, kun je er veel verschillende richtingen mee uit.

Kernwoorden bij dit profiel zijn communicatie, talen, kunst, cultuur, sociaal, maatschappelijk, politiek, geschiedenis, rechten.

Economie en Maatschappij (E&M)

Economie en Maatschappij is ook een breed profiel, maar er is veel aandacht voor economische vakken. Het is gericht op de financiële kant van de maatschappij.

Kernwoorden bij dit profiel zijn economie, bedrijven, handel, commercie, marketing, management, rechten, logistiek, vastgoed, toerisme.

Natuur en Gezondheid (N&G)

Natuur en Gezondheid is gericht op de medische en biologische wereld.

Kernwoorden bij dit profiel zijn gezondheidszorg, biologie, milieu, dieren, planten.

Natuur en Techniek (N&T)

Natuur en Techniek is een exact profiel, gericht op techniek en wetenschap.

Kernwoorden bij dit profiel zijn techniek, wetenschap, rekenen, informatica, technische communicatie, ontwerpen, testen, analyseren, natuur, milieu, gezondheidszorg.

Lees meer over hoe de profielen in elkaar zitten en welke vakken bij welk profiel horen