Bekostigd of particulier onderwijs?

Het merendeel van de erkende hbo- en wo-opleidingen in Nederland, is bekostigd. Bij een bekostigde opleiding betaalt (bekostigt) de overheid de onderwijsinstelling om opleidingen te verzorgen. Naast bekostigd onderwijs, heb je ook particulier onderwijs. Dit wordt niet gefinancierd door de overheid. Je betaalt hiervoor doorgaans meer dan voor het bekostigd onderwijs..

Particulier onderwijs (niet-bekostigd)

Nederland telt enige tientallen particuliere hogescholen, waaronder Hogeschool Schoevers, NTI of LOI, en een paar particuliere universiteiten waarvan Universiteit Nyenrode de bekendste is. Particuliere instellingen worden niet gefinancierd door de overheid. Voor deze opleidingen stelt de overheid geen wettelijk collegegeld vast. Je betaalt het instellingscollegegeld. Dit mag niet lager liggen dan het wettelijk collegegeld. De kosten voor een opleiding via particulier onderwijs kunnen daardoor hoger liggen dan via bekostigd hoger onderwijs. Particuliere instellingen kunnen hun bachelor- en masteropleidingen wel laten goedkeuren (accrediteren door de NVAO). Op Studiekeuze123 worden uitsluitend door de NVAO geaccrediteerde opleidingen getoond. Voor de geaccrediteerde opleidingen kun je in aanmerking komen voor studiefinanciering.

Niet-bekostigde master/executive master

Een dergelijk masterprogramma wordt niet gesubsidieerd door de overheid en je betaalt het instellingscollegegeld. Vaak volg je een executive master als je al enkele jaren werkervaring hebt.

Bekostigd onderwijs

Alle andere opleidingen (dus: niet-particuliere) vallen onder het bekostigd hoger onderwijs. Bij een bekostigde hogeschool of universiteit betaalt (bekostigt) de overheid de instelling om opleidingen te verzorgen. Voor deze opleidingen betaal je doorgaans het wettelijk collegegeld als je aan de voorwaarden voldoet. Voor de geaccrediteerde opleidingen kun je in aanmerking komen voor studiefinanciering.

Geaccrediteerde opleidingen

Alle opleidingen die op Studiekeuze123.nl vermeld staan, zijn geaccrediteerd door de NVAO. Op Studiekeuze123.nl staat bij de opleiding vermeld als het om een particuliere opleiding gaat.