Slimme vragen op een masterdag

Bedenk voordat je een voorlichtingsactiviteit bezoekt, wat je allemaal te weten wil komen. Maak een lijst met vragen die je wil stellen. Zo haal je het meest uit je deelname aan de activiteit.

De voorbereiding

 • Lees vooraf informatie over de master. Dit kan bij ons op Studiekeuze123.nl/opleiding of op de website van de onderwijsinstelling zelf.
 • Schrijf op welke informatie je wel wil weten, maar die je niet kon vinden.
 • Maak een lijstje met andere dingen die je nog wil weten, bijvoorbeeld over het onderwijs, de hogeschool of de universiteit. Hieronder een aantal voorbeelden.

Vragen tijdens masterdagen

Stel je vraag aan de juiste persoon. Zo kun je een student bijvoorbeeld beter vragen naar zijn eigen ervaring en niet naar praktische informatie over toelatingseisen. De praktische vragen kun je het beste stellen aan medewerkers van de opleiding. Zij zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen voor aankomend masterstudenten.

Vragen aan medewerkers

 • Hoe ziet een gemiddelde studieweek van een masterstudent eruit?
 • Wat is de verhouding tussen lesuren en zelfstandig studeren?
 • Hoe groot zijn de groepen?
 • Werk je veel samen met medestudenten?
 • Waarin verschilt deze master ten opzichte van dezelfde master aan een andere hogeschool of universiteit?
 • Welke masters zijn vergelijkbaar met deze master?
 • Welke vakken worden er gegeven in deze master? Zijn er vakken in vergelijkbare bacheloropleidingen die raakvakken hebben met deze vakken?
 • Zijn er specialisaties of varianten te volgen binnen deze masteropleiding? Zo ja, welke zijn dit?
 • Kun je een deel van de master in het buitenland volgen?
 • Wat is de vooropleiding van de studenten die aan deze master beginnen?
 • Met welke bacheloropleidingen ben je direct toelaatbaar en wanneer zijn er aanvullende eisen?
 • Hoe ziet het schrijven van een scriptie eruit? En hoe kies je het onderwerp van je scriptie?
 • Is het lopen van een stage verplicht? Als deze niet verplicht is, is het dan wel mogelijk om een stage te lopen?
 • Zijn er voorwaarden verbonden aan de organisaties waar je stage mag lopen?
 • Hoeveel hulp kan ik verwachten bij het vinden van een scriptieonderwerp en stageplek? Moet ik dit helemaal zelf regelen of wordt er vanuit de hogeschool of universiteit veel geregeld of bepaald?
 • Hoe wordt de begeleiding tijdens mijn stage en scriptie geregeld?
 • In welke banen stromen mensen door na de master?
 • Hoe wordt omgegaan met studenten met een ondersteuningsbehoefte (zoals dyslexie, een lichamelijke beperking of psychische klachten)?

Vragen aan studenten

 • Hoe ziet een gemiddelde studieweek er voor jou uit?
 • Welk verschil merk je ten opzichte van je bacheloropleiding?
 • Is de master vooral theoretisch of praktisch ingericht?
 • Zijn de lessen verplicht? Hoe wordt omgegaan met afwezigheid?
 • Hoe zien toetsen eruit?
 • Hoe is het contact met docenten?
 • Hoe is het contact met medestudenten?
 • Ben je lid geworden van deze studie- of studentenvereniging tijdens je master? Waarom wel/niet?
 • In hoeverre is de master met een bijbaan te combineren?
 • Ga je bij deze master stage lopen? Kun je voorbeelden van stages geven?
 • Hoe was het voor jou om een stageplek te vinden?
 • Is een stage goed te combineren met het schrijven van je scriptie?
 • Over welk onderwerp ga je jouw scriptie schrijven?
 • Wat voor soort werk hoop jij na deze opleiding te doen?
 • Hoe vaak koop je studieboeken? Hoeveel geld geef je hier aan uit?
 • Zit er veel Engels in de master?
 • Wat had je graag willen weten voordat je aan deze master begon?