Slimme vragen op een open dag

Bedenk voordat je een voorlichtingsactiviteit bezoekt, wat je allemaal te weten wil komen. Maak een lijst met vragen die je wil stellen. Zo haal je het meest uit je deelname aan de activiteit.

De voorbereiding

 • Lees vooraf informatie over de opleiding. Dit kan bij ons op Studiekeuze123.nl/opleiding of op de website van de onderwijsinstelling zelf.
 • Schrijf op welke informatie je wel wil weten, maar die je niet kon vinden.
 • Maak een lijstje met andere dingen die je nog wil weten, bijvoorbeeld over het onderwijs, de hogeschool of universiteit, de stad of studeren in het algemeen. Hieronder een aantal voorbeelden.

Vragen tijdens open dagen

Stel je vraag aan de juiste persoon. Zo kun je een student bijvoorbeeld beter vragen naar zijn eigen ervaring en niet naar praktische informatie over toelatingseisen. De praktische vragen kun je het beste stellen aan medewerkers van de opleiding. Zij zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen voor aankomend studenten.

Vragen aan medewerkers

 • Hoe ziet een gemiddelde studieweek van een eerstejaarsstudent eruit?
 • Wat is de verhouding tussen lesuren en zelfstandig studeren?
 • Hoe groot zijn de groepen?
 • Werk je veel samen met medestudenten?
 • Hoeveel studenten vallen uit? Wat zijn de voornaamste redenen om te stoppen?
 • Waarin verschilt deze opleiding ten opzichte van dezelfde opleiding in andere
  plaatsen?
 • Welke opleidingen zijn vergelijkbaar met deze opleiding?
 • Met welke vakken op de middelbare school heeft deze opleiding raakvlakken?
 • Wat zijn onderwerpen die in deze studie aan bod komen?
 • Wat voor soort vervolgstudie of werk doen mensen na deze studie?
 • Hoe wordt omgegaan met studenten met een ondersteuningsbehoefte (zoals dyslexie, een lichamelijke beperking of psychische klachten)?

Vragen aan studenten

 • Kun je een aantal voorbeelden geven van onderwerpen waar jij opdrachten over gemaakt hebt?
 • Waar studeer jij meestal?
 • Hoe ziet een gemiddelde studieweek er voor jou uit?
 • Waarom woon jij thuis/op kamers?
 • Wat had je graag willen weten voordat je aan deze opleiding begon?
 • Hoe is het contact met docenten?
 • Hoe spreek je de docenten aan (Bij voor- of achternaam? Met u of je?)
 • Hoe is het contact met medestudenten?
 • Ben je lid van een studie- of studentenvereniging? Waarom wel/niet?
 • In hoeverre is de studie met een bijbaan te combineren?
 • Kun/wil je een deel van de opleiding in het buitenland volgen? Waarom wel/niet?
 • Ga je bij deze opleiding stage lopen? Kun je voorbeelden van stages geven?
 • Wat voor soort werk hoop jij na deze opleiding te doen?
 • Hoe vaak koop je studieboeken? Hoeveel geld geef je hier aan uit?
 • Zit er veel Engels in de opleiding?
 • Zijn de lessen verplicht? Hoe wordt omgegaan met afwezigheid?
 • Hoe zien toetsen eruit?