Slimme vragen op een open dag

Vragen tijdens een open dag

Bedenk voordat je een voorlichtingsactiviteit bezoekt, wat je allemaal te weten wil komen en stel een lijst met vragen op. Zo haal je het meest uit je deelname aan de activiteit.

Het begint met een goede voorbereiding:
 • Lees van tevoren informatie over de opleiding (op de website van de onderwijsinstelling of bij ons op de website).
 • Noteer vragen of onduidelijkheden naar aanleiding van de informatie op de website.
 • Vul deze vragen aan met andere dingen die je nog wil weten.
Stel je vragen verder aan de juiste personen

Vraag een student bijvoorbeeld naar de eigen ervaringen en tips en niet naar praktische informatie over toelatingseisen. De praktische vragen kun je beter aan medewerkers van de opleiding stellen, want die zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen voor (aankomend) studenten.

Vragen tijdens open dagen

Maak een lijstje met andere dingen die je nog te weten wil komen over het onderwijs, de hogeschool of universiteit, de stad of studeren in het algemeen . Denk bijvoorbeeld aan de volgende vragen:

Algemeen/aan een medewerker van de opleiding:
 • Hoe ziet een gemiddelde studieweek van een eerstejaarsstudent eruit?
 • Wat is de verhouding tussen lesuren en zelfstandig studeren?
 • Hoe groot zijn de groepen?
 • Werk je veel samen met medestudenten?
 • Hoeveel studenten vallen uit? Wat zijn de voornaamste redenen om te stoppen?
 • Waarin verschilt deze opleiding ten opzichte van dezelfde opleiding in andere
  plaatsen?
 • Welke opleidingen zijn vergelijkbaar met deze opleiding?
 • Met welke vakken op de middelbare school heeft deze opleiding raakvlakken?
 • Wat zijn onderwerpen die in deze studie aan bod komen?
 • Wat voor soort vervolgstudie of werk doen mensen na deze studie?
 • Hoe wordt omgegaan met studenten met een ondersteuningsbehoefte (zoals dyslexie)?
Aan een student:
 • Kun je een aantal voorbeelden geven van onderwerpen waar jij opdrachten over gemaakt hebt?
 • Waar studeer jij meestal?
 • Waarom woon jij thuis/op kamers?
 • Wat had je graag willen weten voordat je aan deze opleiding begon?
 • Hoe is het contact met docenten?
 • Hoe spreek je de docenten aan (Bij voor- of achternaam? Met u of je?)
 • Hoe is het contact met medestudenten?
 • Ben je lid van een studie- of studentenvereniging? Waarom wel/niet?
 • In hoeverre is de studie met een bijbaan te combineren?
 • Kun/wil je een deel van de opleiding in het buitenland volgen? Waarom wel/niet?
 • Ga je bij deze opleiding stage lopen? Kun je voorbeelden van stages geven?
 • Wat voor soort werk hoop jij na deze opleiding te doen?
 • Hoe vaak koop je studieboeken? Hoeveel geld geef je hier aan uit?
 • Zit er veel Engels in de opleiding?
 • Zijn de lessen verplicht? Hoe wordt omgegaan met afwezigheid?
 • Hoe zien toetsen eruit?