Release mei 2021

Vanaf 19 mei 2021 is release 21.4 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 26 april 2021. De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde plaatjes zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard.

Wijzigingen en correcties

  • De CROHO-wijzigingen tot 26 april 2021 zijn doorgevoerd;
  • De accreditatiegegevens afkomstig van de NVAO zijn ververst;
  • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2021-2022;
  • Enkele cijfers uit 1cijferHO voor de opleidingen Liberal Arts and Sciences van Maastricht University en University College Maastricht waren omgewisseld. Het gaat om het aantal eerstejaars, doorstroom naar het tweede jaar en diplomacijfers. Deze cijfers staan nu bij de juiste opleiding.

Nieuwe NSE vragenlijst en Studiekeuzedatabase

De NSE vragenlijst is dit jaar vernieuwd. Dit heeft gevolgen voor de Studiekeuzedatabase. Op 23 juni worden de nieuwe gegevens uit de NSE 2021 opgenomen in de Studiekeuzedatabase. Dan worden enkele nieuwe velden toegevoegd. Een aantal velden kunnen vanaf die datum niet meer gevuld worden. Deze worden op een later tijdstip verwijderd. Wij informeren u tijdig in welke release dat zal plaatsvinden.

Er zijn ook velden die behouden blijven. Omdat de achterliggende vraagstelling anders is dan in voorgaande jaren, en daarmee de betekenis van de cijfers, zijn de nieuwe cijfers niet één op één te vergelijken met de cijfers van eerdere edities van de NSE. De vragen die gesteld zijn en de bijbehorende antwoordschalen zijn terug te vinden in de NSE vragenlijst 2021

In de bijlage staan de velden die behouden blijven, de nieuwe velden en de velden die verwijderd zullen worden. Bij vragen over de aankomende wijzigingen kunt u contact met ons opnemen.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt