Release april 2021

Vanaf 20 april 2021 is release 21.3 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 6 april 2021. De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde plaatjes zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard.

Wijzigingen en correcties

  • De CROHO-wijzigingen tot 6 april 2021 zijn doorgevoerd;
  • De accreditatiegegevens afkomstig van de NVAO zijn ververst;
  • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2021-2022;
  • De tabel HoviOverigeToelatingseisen is uitgebreid met het veld ‘beschrijving’. In dit veld staat een toelichting op de toelatingseisen, indien deze beschikbaar is in HOVI.
  • De tabel Instelling is uitgebreid met het veld ‘shortCode’. In dit veld staat een afkorting van de instellingsnaam.
  • De instellingsnaam van Katholieke Pabo Zwolle is gewijzigd naar Hogeschool KPZ.

Nieuwe NSE vragenlijst en Studiekeuzedatabase

De NSE vragenlijst is dit jaar vernieuwd. Dit heeft gevolgen voor de Studiekeuzedatabase. Op 23 juni worden de nieuwe gegevens uit de NSE 2021 opgenomen in de Studiekeuzedatabase. Dan worden enkele nieuwe velden toegevoegd. Een aantal velden kunnen vanaf die datum niet meer gevuld worden. Deze worden op een later tijdstip verwijderd. Wij informeren u tijdig in welke release dat zal plaatsvinden.

Er zijn ook velden die behouden blijven. Omdat de achterliggende vraagstelling anders is dan in voorgaande jaren, en daarmee de betekenis van de cijfers, zijn de nieuwe cijfers niet één op één te vergelijken met de cijfers van eerdere edities van de NSE. De vragen die gesteld zijn en de bijbehorende antwoordschalen zijn terug te vinden in de NSE vragenlijst 2021

In de bijlage staan de velden die behouden blijven, de nieuwe velden en de velden die verwijderd zullen worden. Bij vragen over de aankomende wijzigingen kunt u contact met ons opnemen.

Veranderingen veld Cluster

Studiekeuze123 wil de mogelijke waarden van het veld ‘Cluster’ in de tabel Opleiding tijdens de release van 18 mei uitbreiden. Het veld ‘Cluster’ geeft een onderverdeling van het veld ‘Sector’. Sommige opleidingen blijken lastig in te delen in een cluster, hoewel de sector duidelijk is. Daarom willen we binnen elke sector de cluster-waarde ‘overig’  toevoegen, zoals ‘Techniek overig’.

Als u gebruik maakt van het veld ‘Cluster’ en bezwaar heeft tegen deze uitbreiding, vragen wij u dit uiterlijk 4 mei a.s. door te geven via info@studiekeuze123.nl

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt