Release september 2019

Vanaf 18 september 2019 is release 19.7 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 2 september 2019.

De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl en doorgevoerd in Studie in Cijfers. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HODEX of het Studiekeuze Webformulier, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

Wijzigingen en correcties

  • De CROHO-wijzigingen tot 2 september 2019 zijn doorgevoerd;
  • De RATHO-gegevens zijn geactualiseerd (peildatum 1 september 2019). Deze gegevens hebben betrekking op de toelatingseisen voor de opleidingen in collegejaar 2020-2021.
  • De links naar de NVAO-accreditatierapporten zijn aangepast. Er wordt nu direct naar het beoogde rapport gelinkt. Voorheen werd er gelinkt naar de zoekmachine van de NVAO.
  • De tabel 'Samenwerkingen' is opnieuw ingericht. Hierdoor is het mogelijk om op Studiekeuze123.nl bij de joint-degree opleidingen alle betrokken instellingen te zien. Dit wordt ook doorgevoerd in de Studie in Cijfers bijsluiters.
  • Het veld 'DatumBeginOpleiding' bevat nu de datum dat de opleiding voor het eerst werd opgenomen in CROHO. Voorheen was dit veld niet gevuld.
  • Bij de Universiteit Twente is in een eerdere release de naam van de opleiding “Toegepaste Wiskunde” omgezet naar “Applied Mathematics”. Inmiddels wordt ook de actuele opleidingscode getoond bij deze opleiding.
  • Voor de Protestantse Theologische Universiteit zijn de het bezoekadres en het telefoonnummer van de vestiging in Groningen gewijzigd.

De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde plaatjes zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard. De onderwijsinstellingen worden momenteel in de gelegenheid gesteld om de toelichtingen bij de gewijzigde plaatjes aan te passen aan de nieuwe situatied. Tot en met september staan de bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123 offline.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt