Release oktober 2020

Vanaf 28 oktober 2020 is release 20.8 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 12 oktober 2020.

De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde plaatjes zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard.

Wijzigingen en correcties

  • De CROHO-wijzigingen tot 12 oktober 2020 zijn doorgevoerd;
  • De accreditatiegegevens afkomstig van de NVAO zijn ververst;
  • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2021-2022;
  • De opleidingen met een numerus fixus zijn ververst met de gegevens voor het studiejaar 2021-2022. Deze gegevens worden wekelijks bijgewerkt tot 1 december. Vanaf die datum is de lijst definitief;
  • Het wettelijk collegegeld voor voltijd bekostigde opleidingen voor studiejaar 2021-2022 is toegevoegd;
  • De URL naar de instellingswebsite van Hogeschool Dirksen is aangepast;
  • De adresgegevens van Radboud Universiteit vestiging Nijmegen zijn aangepast.

Reminder opschonen velden Studiekeuzedatabase

De Studiekeuzedatabase bevat op dit moment een aantal velden dat niet meer actueel is of geen informatie bevat. Deze velden worden op 9 december verwijderd uit de Studiekeuzedatabase. Bekijk om welke velden en tabellen het gaat.

Het verwijderen gebeurt in twee stappen:

  • 3 november: de velden worden leeggemaakt.
  • 9 december: de tabellen en velden worden verwijderd.

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u mailen naar info@studiekeuze123.nl.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt