Release oktober 2018

Vanaf 17 oktober 2018 is release 18.8 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 1 oktober 2018.

De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl en doorgevoerd in Studie in Cijfers. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HODEX of het Studiekeuze Webformulier, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

Wijzigingen en correcties

  • De CROHO-wijzigingen tot 1 oktober 2018 zijn doorgevoerd. Voor de gewijzigde en nieuwe opleidingen zijn ook de toelatingseisen uit de bron RATHO en de collegegelden uit de bron Collegegeld aangepast;
  • De bron Gedragscode Internationale Student is geactualiseerd;
  • De toelatingseisen vanuit de bron Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs (RATHO) zijn geactualiseerd, zoals deze per 1 september 2018 zijn opgenomen op Wetten.overheid.nl;
  • De hoogte van het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2019-2020 is verwerkt voor opleidingen waarvoor het wettelijk collegegeld van toepassing is;
  • De meest recente versie van het overzicht van numerus fixusopleidingen 2019-2020 is verwerkt. Dit overzicht wordt tot 1 december 2018 wekelijks geüpdatet;
  • Voor verschillende opleidingen is aan de hand van CROHO de Nederlandse opleidingsnaam en de Engelse opleidingsnaam aangepast. Bekijk de lijst van gewijzigde opleidingsnamen;
  • Voor de studie Bedrijfskunde is het cluster aangepast van Bedrijfskunde naar Bedrijfskunde en management;
  • Voor Avans Hogeschool is een nieuwe vestigingen in Roosendaal toegevoegd;
  • Voor HZ University of Applied Sciences is een nieuwe vestigingen in Roosendaal toegevoegd;
  • De vestiging van Associate degrees Academie in Roosendaal is komen te vervallen.

De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfer op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde plaatjes zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt.