Release november 2018

Vanaf 14 november 2018 is release 18.9 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 29 oktober 2018.

De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl en doorgevoerd in Studie in Cijfers. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HODEX of het Studiekeuze Webformulier, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

Wijzigingen en correcties

  • De CROHO-wijzigingen tot 29 oktober 2018 zijn doorgevoerd. Voor de gewijzigde en nieuwe opleidingen zijn ook de toelatingseisen uit de bron RATHO en de collegegelden uit de bron Collegegeld aangepast;
  • De bron Denominatie is geactualiseerd;
  • De hoogte van het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2019-2020 is verwerkt voor nieuwe en gewijzigde opleidingen waarvoor het wettelijk collegegeld van toepassing is;
  • De laatste versie van het overzicht van numerus fixusopleidingen 2019-2020 is verwerkt. Dit overzicht wordt tot 1 december 2018 wekelijks geüpdatet;
  • Voor het experiment vraagfinanciering van de Rijksoverheid zijn verschillende opleidingen tweemaal opgenomen in CROHO, eenmaal voor de reguliere studenten en eenmaal voor de studenten die deelnemen aan het experiment. Hierdoor waren deze opleidingen ook tweemaal opgenomen in de Studiekeuzedatabase. Omdat het gaat om dezelfde opleidingen, zijn de dubbelingen verwijderd;
  • In de tabel ‘DoorstroomBachelorMaster’ is het veld 'Aantal' toegevoegd. Dit veld bevat het aantal personen dat doorstroomde van de betreffende bacheloropleiding naar de masteropleiding. De variable wordt als teller gebruikt in de berekening van het getoonde doorstroompercentage.
    Bij grotere bacheloropleidingen (meer dan 30 afgestudeerden in 2016) vindt de berekening plaats op basis van één afstudeercohort. Bij kleinere bacheloropleidingen (10-30 afgestudeerden in 2016) gebeurt dit op basis van twee cohorten. Bij kleine bacheloropleidingen (minder dan 10 afgestudeerden in 2016) wordt het percentage doorstromers niet getoond.
  • De contactinformatie is aangepast voor Aeres Hogeschool, Hogeschool Dirksen, Hogeschool Tio, EuroCollege University of Applied Sciences, Stichting HVO en Stichting hbo A&A Hogeschool voor de Accountancy;
  • Voor Aeres Hogeschool is een nieuwe vestiging opgenomen in Nijmegen.

De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfer op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde plaatjes zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt