Release mei 2019

Vanaf 28 mei 2019 is release 19.4 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 6 mei 2019.

De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl en doorgevoerd in Studie in Cijfers. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HODEX of het Studiekeuze Webformulier, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

Wijzigingen en correcties

 • De CROHO-wijzigingen tot 6 mei 2019 zijn doorgevoerd;
 • Voor opleidingen die recentelijk zijn overgegaan in een andere opleiding, worden nu ook gegevens over doorstroom naar het tweede jaar, diplomacijfers en doorstuderen op het opleidingsniveau getoond;
 • Door een aanpassing in het datamodel van de Studiekeuzedatabase wijzigen bij zes WO-masters de waarden van een tweetal indicatoren op het landelijke studieniveau. Het betreft het aantal eerstejaars en de landelijke NSE-oordelen. Gegevens uit 1 Cijfer HO en de NSE worden nu voor deze zes WO-masters op het landelijke niveau op dezelfde manier gekoppeld als bij alle andere opleidingen. Het gaat om WO-masters waar recentelijk bij één onderwijsinstelling de ene master is overgegaan in een andere master: International Business Law, Biomolecular Sciences, Taalwetenschappen, Communicatie- & Informatiewetenschappen, Public International Law, Linguistics and Communicational Sciences;
 • De hoogte van het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2019-2020 is geactualiseerd voor nieuwe en gewijzigde opleidingen waarvoor het wettelijk collegegeld van toepassing is;
 • Voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen zijn de toelatingseisen uit de bron RATHO aangepast;
 • Arbeidsmarktgegevens en beroepeninformatie afkomstig uit de HBO-Monitor 2018 zijn ververst;
 • Prognoses tot 2022 in het ArbeidsmarktInformatieSysteem (AIS) van ROA zijn geactualiseerd;
 • De bron 1 Cijfer HO (2018) is ververst; diverse opleidingskenmerken m.b.t. het eerste studiejaar en het studieverloop zijn hierdoor geactualiseerd;
 • Contacttijd WO (2019) afkomstig van WO-instellingen is ververst;
 • Het accreditatiestelsel van de NVAO is met ingang van 2019 gewijzigd. Dat houdt onder andere in dat er geen oordelen aan deelgebieden van een opleiding worden toegekend in de vorm van een letter (G, V, O), zoals voorheen wel het geval was. Onze database bevat deze oordelen nog wel voor opleidingen die in een ouder kader geaccrediteerd zijn. Voorlopig blijven deze oordelen beschikbaar, mits zij nog geldig zijn. Wanneer een opleiding opnieuw geaccrediteerd wordt, worden de oude gegevens verwijderd uit onze database. In de toekomst zullen wij heroverwegen welke accreditatiegegevens wij beschikbaar stellen in de database.
 • Bij de NAE 2017 is een correctie doorgevoerd in de berekening van de indicator Baan op Niveau. Nu is de categorie MBO ook meegenomen in de groep alumni waarvan wordt bepaald of ze een baan op niveau hebben; deze categorie was per abuis in een vorige release niet meegenomen. Een gevolg is dat de percentages ‘baan op niveau’ licht dalen (het merendeel tussen 0 en -3 procentpunt).

De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde plaatjes zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard. Tot en met september staan de bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123 offline.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt