Release maart 2021

Vanaf 17 maart 2021 is release 21.2 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 1 maart 2021.

De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde plaatjes zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard.

Wijzigingen en correcties

 • De CROHO-wijzigingen tot 1 maart 2021 zijn doorgevoerd;
 • De accreditatiegegevens afkomstig van de NVAO zijn ververst;
 • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2021-2022;
 • De wettelijke aanvullende toelatingseisen voor studiekiezers met een vwo-, havo- of mbo-diploma zijn vergeleken met RATHO en waar nodig aangepast;
 • De denominatiegegevens van onderwijsinstellingen, afkomstig van DUO, zijn ververst. Er zijn geen wijzigingen;
 • De opleidingen Liberal Arts and Sciences aan University College Utrecht en University College Maastricht zijn in de voorgaande releases als aparte opleiding toegevoegd aan de Studiekeuzedatabase. Voor deze opleidingen hebben de onderwijsinstellingen de geroosterde contacturen aangeleverd. Deze zijn verwerkt in de Studiekeuzedatabase;
 • Voor de opleiding Liberal Arts and Sciences aan Maastricht University locatie Maastricht zijn de velden met betrekking tot kleinschalig intensief onderwijs conform CROHO op JA gezet.. Het gaat om de BKKI-velden IndicatieIntensiefProgramma, SelectieEisenIntenstiefProgramma, VerhoogdCollegegeldIntensiefProgramma;
 • Voor de drie opleidingen Liberal Arts and Sciences aan Maastricht University worden de gegevens uit de NSE apart berekend en getoond;
 • Van de bacheloropleiding Voeding en Gezondheid aan Wageningen University & Research zijn de benodigde vakken binnen de profielen aangepast;
 • De instellingsnaam van Hogeschool iPabo is gewijzigd naar Hogeschool IPABO;
 • De instellingsnaam van Academie Artemis, Hogeschool voor Styling is gewijzigd naar Academie Artemis.

Verwijderen postadresgegevens

De adresgegevens van vestigingen van onderwijsinstellingen worden op dit moment handmatig bijgehouden. De gegevens worden door onderwijsinstellingen per e-mail aangeleverd. Studiekeuze123 wil een efficiencyslag maken en de adresinformatie voortaan overnemen uit HOVI.

In HOVI is alleen informatie beschikbaar over het bezoekadres. De Studiekeuzedatabase bevat op dit moment, naast het bezoekadres, ook het postadres. Omdat we deze gegevens niet uit HOVI kunnen halen en niet gebruiken voor de studiekeuzevoorlichting, willen we deze gegevens verwijderen uit de Studiekeuzedatabase.

Het gaat om de volgende velden in de tabel Vestigingen:

 • PostadresStraat
 • PostadresNummer
 • PostadresPostcode
 • PostadresStad

Als u gebruik maakt van deze gegevens of als het verwijderen van deze gegevens problemen oplevert, dan kunt u een e-mail sturen naar info@studiekeuze123.nl. Uw reactie nemen we mee in de definitieve besluitvorming en planning. Hierover zullen we u later verder informeren.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt