Release maart 2019

Vanaf 20 maart 2019 is release 19.2 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 4 maart 2019.

De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl en doorgevoerd in Studie in Cijfers. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HODEX of het Studiekeuze Webformulier, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

Wijzigingen en correcties

 • De CROHO-wijzigingen tot 4 maart 2019 zijn doorgevoerd;
 • De verwerking van CROHO is geoptimaliseerd. Hierdoor wordt nu alle informatie afkomstig uit CROHO automatisch uit CROHO gehaald. Het gaat om de naam van de opleiding, de titel en de bekostigingsstatus. Mogelijk zijn hierdoor enige veranderingen zichtbaar t.o.v. de eerdere versie van de database;
 • De hoogte van het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2019-2020 is verwerkt voor nieuwe en gewijzigde opleidingen waarvoor het wettelijk collegegeld van toepassing is;
 • Voor de nieuwe en gewijzigd opleidingen zijn de toelatingseisen uit de bron RATHO aangepast;
 • De inwonersaantallen voor 2018 zijn bijgewerkt voor nieuwe en gefuseerde gemeenten, naar aanleiding van de gemeentelijk indeling per 1 januari 2019; 
 • De velden 'DatumBeginOpleiding' en 'DatumEindeOpleiding' in de tabel 'Opleidingsvorm' bleken niet goed te zijn gevuld. Totdat dit probleem is verholpen, laten we deze velden leeg;
 • De link naar de website van NVAO waarop de accreditatierapporten te vinden zijn, is aangepast naar www.nvao.net/opleidingen/nederland
 • Voor een aantal kleine opleidingen zijn de gegevens ‘aantal eerstejaars’, ‘aantal studenten’, en ‘percentage vrouw’ verwijderd. Het gaat om opleidingen waarvan het aantal eerstejaars of het aantal studenten kleiner is dan 5. Hiertoe is besloten om te voorkomen dat gegevens in de database herleidbaar zijn tot personen;
 • Islamitische Universiteit Europa is wegens het faillissement uit de database gehaald;
 • De opleiding ‘Geo Media & Design’ van Aeres Hogeschool is in de database verwerkt als voortzetting van de opleiding ‘Management van de leefomgeving’ van Aeres Hogeschool;
 • De opleiding ‘Mens en Techniek’ van Avans Hogeschool Breda is in de database verwerkt als voortzetting van de opleiding ‘Mens en Techniek’ van Avans Hogeschool Tilburg. De gegevens afkomstig uit verschillende bronnen vergaard bij de opleiding in Tilburg worden nu getoond bij voortgezette opleiding in Breda.

De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde plaatjes zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt