Release juni 2019

Vanaf 26 juni 2019 is release 19.5 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 11 juni 2019.

De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl en doorgevoerd in Studie in Cijfers. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HODEX of het Studiekeuze Webformulier, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

Wijzigingen en correcties

  • De CROHO-wijzigingen tot 11 juni 2019 zijn doorgevoerd;
  • Voor de nieuwe en gewijzigd opleidingen zijn de toelatingseisen uit de bron RATHO aangepast;
  • De beroepsinformatie die is gebaseerd op de Nationale Alumni Enquête (NAE) is geactualiseerd met de data van de NAE 2018;
  • De bron 'Gedragscode Hoger Onderwijs' is ververst;
  • Het accreditatiestelsel van de NVAO is met ingang van 2019 gewijzigd. Dat houdt onder andere in dat er geen oordelen aan deelgebieden van een opleiding worden toegekend in de vorm van een letter (G, V, O), zoals voorheen wel het geval was. Onze database bevat deze oordelen nog wel voor opleidingen die in een ouder kader geaccrediteerd zijn. Voorlopig blijven deze oordelen beschikbaar, mits zij nog geldig zijn. Wanneer een opleiding opnieuw geaccrediteerd wordt, worden de oude gegevens verwijderd uit onze database. In de toekomst zullen wij heroverwegen welke accreditatiegegevens wij beschikbaar stellen in de database;
  • Er zijn enkele correcties doorgevoerd binnen de contacttijd WO voor Rijksuniversiteit Groningen. Dit heeft voor enkele opleidingen ook gevolgen voor de landelijke contacttijd zoals aangegeven bij Studie in Cijfers;
  • Door een aanpassing in het datamodel van de Studiekeuzedatabase wijzigt een aantal landelijke gegevens bij de WO-lerarenopleidingen. Alle WO-lerarenopleidingen werden voorheen door Studiekeuze123 samengenomen tot één studie: ‘Lerarenopleiding Voorbereidend Hoger Onderwijs’. In CROHO zijn deze opleidingen tegenwoordig onderverdeeld in drie categorieën: ‘Bèta’, ‘Mens en Maatschappij’ en ‘Taal en Cultuur’. In de Studiekeuzedatabase worden deze conform CROHO nu ook onderverdeeld in meerdere studies:

- Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen

- Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

- Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen

- Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen

- Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en Cultuurwetenschappen

- Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen.

Daarmee veranderen bij deze studies ook de landelijke cijfers voor bijvoorbeeld aantallen studenten, doorstroom, diplomapercentages en tevredenheidscijfers.

De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde plaatjes zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard. Tot en met september staan de bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123 offline.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt