Release juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 is release 20.5 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 15 juni 2020.

De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HODEX of het Studiekeuze Webformulier, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

De bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl worden op grond van deze wijzigingen aangepast. De plaatjes voor studiejaar 2020-2021 zijn voor onderwijsinstellingen beschikbaar via het Dashboard. Onderwijsinstellingen passen momenteel de toelichtingen bij de gewijzigde plaatjes aan de nieuwe situatie aan. Tot 1 september staan de bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl offline.

Wijzigingen en correcties

 • De CROHO-wijzigingen tot 15 juni 2020 zijn doorgevoerd;
 • Voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen zijn de toelatingseisen uit de bron RATHO aangepast;
 • De accreditatiegegevens afkomstig van de NVAO zijn ververst;
 • Ontbrekende studieomschrijvingen zijn ingevoerd;
 • Contacttijd wo in het eerste jaar (2020-2021), informatie die wordt aangeleverd door wo-instellingen, is ververst;
 • De bron 1 cijfer HO (2019) is ververst. Diverse opleidingskenmerken met betrekking tot het eerste studiejaar en het studieverloop zijn hierdoor geactualiseerd;
 • De koppeling van het 1 cijfer HO-bestand aan de Studiekeuzedatabase is verbeterd. Bij gefuseerde onderwijsinstellingen bleek de koppeling van historische gegevens niet altijd goed te gaan. Nu worden historische gegevens van voor de fusie meegenomen naar de actuele opleidingen aan de gefuseerde instelling;
 • De arbeidsmarktgegevens uit de Nationale Alumni Enquête (NAE) 2019 zijn geactualiseerd. In Release 20.6 op 26 augustus worden ook de beroepen afkomstig uit de NAE 2019 ververst;
 • De arbeidsmarktgegevens en beroepeninformatie uit de HBO-monitor 2019 zijn ververst;
 • In de tabel Opleidingsvorm zijn enkele velden die eerder leeg waren, gevuld met waarden. Het gaat om de volgende gegevens: percentage diploma's van de opleiding, percentage diploma's op niveau, contacttijd in het eerste jaar uit de NSE en contacttijd in het eerste jaar zelf aangeleverd door wo-instellingen;
 • In de tabel Opleidingsvorm zijn twee velden toegevoegd. Het gaat om de volgende gegevens: percentage doorstroom naar het tweede jaar en percentage doorstudeerders;
 • Instromers in wo-bacheloropleidingen die al in het bezit zijn van een wo-bachelordiploma, volgen vaak een premaster en geen tweede bacheloropleiding. Om deze reden wordt deze groep niet meegenomen in de berekening van het aantal eerstejaars, doorstroom naar het tweede jaar en de diplomacijfers.;
 • Bij Avans+ is toegevoegd dat de onderwijsinstelling in het Register Gedragscode Hoger Onderwijs staat.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt

HOVI en wijzingen Studiekeuzedatabase

Zoals eerder aangekondigd, worden de bronnen Hodex en Studiekeuze Webformulier vervangen door HOVI. Omdat HOVI op enkele punten verschilt van Hodex en het Studiekeuze Webformulier, heeft dit gevolgen voor de structuur van de Studiekeuzedatabase.

In het wijzigingenoverzicht is te zien welke tabellen en velden vervallen, en waar de informatie straks te vinden is. Een toelichting op de meest belangrijke verschillen:

 • Sommige informatie die in Hodex en Studiekeuze Webformulier per opleiding wordt bijgehouden, wordt in HOVI op het niveau van opleidingsvorm (voltijd, deeltijd of duaal) geregistreerd. Voor een voltijdvariant van een opleiding kan bijvoorbeeld een andere beschrijving zijn ingevuld dan voor de deeltijdvariant van dezelfde opleiding. Wanneer dit het geval is, wordt de informatie verplaatst van de tabel 'Opleiding' naar de tabel 'Opleidingsvorm'.
 • Sommige eigenschappen kunnen in Hodex en Studiekeuze Webformulier één keer worden opgegeven, terwijl dit in HOVI meerdere keren kan. Zo is het in HOVI mogelijk om meerdere studiekeuzechecks , meerdere collegegelden of meerdere vormen van (bindend) studieadvies toe te voegen.
 • Varianten en tracks zijn in HOVI eenduidiger gedefinieerd dan in Hodex en Studiekeuze Webformulier. Varianten zijn op zichzelf staande onderwijsproducten, tracks zijn onderdelen van een onderwijsproduct (opleiding of variant). In de Studiekeuzedatabase wordt de tabel 'Varianten' vervangen door de tabellen 'Programs' en 'ProgramForms'. De tabel 'Tracks' wordt vervangen door de tabel 'TrackForms'. Binnen deze tabellen is aan het veld 'ProductType' te zien om welk type variant of track het gaat.

De veranderingen in de Studiekeuzedatabase treden op 26 augustus in werking. Daarna blijven de oude velden, die gebaseerd zijn op Hodex en Studiekeuze Webformulier, nog enkele maanden gevuld om gebruikers de tijd te geven om wijzigingen te verwerken. Zij worden echter vanaf 1 augustus niet meer bijgewerkt, dus de informatie in de oude velden is dan niet meer actueel.

De nieuwe API is tot eind juli in ontwikkeling. Het is daarom mogelijk dat er nog wijzigingen optreden. Informatie hierover ontvangt u via de Bijblijver.

Wilt u voor 26 augustus al aan de slag met de vernieuwde API of heeft u vragen, neem dan contact op met Nisan Mol. Zie voor meer informatie HOVI.nl