Release december 2018

Vanaf 12 december 2018 is release 18.10 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 26 november 2018.

De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl en doorgevoerd in Studie in Cijfers. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HODEX of het Studiekeuze Webformulier, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

Wijzigingen en correcties

  • De CROHO-wijzigingen tot 26 november 2018 zijn doorgevoerd. Voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen zijn ook de toelatingseisen uit de bron RATHO aangepast;
  • De laatste versie van het overzicht van numerus fixusopleidingen 2019-2020 is verwerkt. Het overzicht is nu definitief voor 2019-2020;
  • De Accreditatiescores zijn bijgewerkt tot 5 december;
  • Personeelsgegevens voor het hbo (afkomstig van Vereniging Hogescholen) en voor het wo (afkomstig van de VSNU) zijn geactualiseerd;
  • De clusterinformatie, de indeling van studierichtingen, is bij 34 hbo- en wo-opleidingen verbeterd;
  • De studenten bij de opleiding ‘Master of Arts in Fine Art en Design' van Hanzehogeschool Groningen werden voorheen bij de overeenkomstige opleiding van de HKU opgeteld. Dit is hersteld. Hierdoor veranderen voor deze beide opleidingen de studentenoordelen en de indicatoren van het 1CijferHO bestand, zoals aantallen eerstejaars, doorstroom naar tweede jaar, diploma’s.
  • Niet alle studenten van de opleiding 'Social Work' van NHL Stenden en 'Sociaal Werk' van Hogeschool Leiden werden meegeteld bij de studentenoordelen en bij de berekening van de indicatoren van het 1CijferHO bestand. Dit is hersteld;
  • Niet alle deeltijd- en afstandsstudenten van de opleidingen ‘Nutrition and Health’ en ‘Plant Sciences’ van de Wageningen University & Research werden meegeteld bij de studentenoordelen en bij de berekening van de indicatoren van het 1CijferHO bestand. Dit is hersteld;
  • De link naar de website van Breda University of Applied Sciences is bij de contactgegevens op de opleidingspagina's en de instellingspagina aangepast naar de vernieuwde website.

Extra wijziging 19 december 2018

  • De opleiding ‘International Business and Management Studies’ was eerder een samenwerking tussen Van Hall Larenstein, NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. Na de fusie van NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool en de verandering van de opleiding naar ‘International Business’ is deze samenwerking beëindigd. Zowel NHL Stenden als Van Hall Larenstein bieden los van elkaar de opleiding ‘International Business’ aan. Dit wordt nu ook zo weergegeven in de Studiekeuzedatabase.

De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde plaatjes zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt