Release augustus 2019

Vanaf 21 augustus 2019 is release 19.6 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 5 augustus 2019.

De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl en doorgevoerd in Studie in Cijfers. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HODEX of het Studiekeuze Webformulier, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

Wijzigingen en correcties

  • De CROHO-wijzigingen tot 5 augustus 2019 zijn doorgevoerd;
  • Bij 15 studies veranderen de cijfers op landelijk studieniveau. Door een aanpassing in de koppeling tussen 1 Cijfer HO en de Studiekeuzedatabase zijn nu alle historische gegevens van de inmiddels gefuseerde onderwijsinstellingen Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool meegenomen naar de voortgezette opleidingen van de nieuwe onderwijsinstelling NHL Stenden. Het gaat om de hbo bachelorstudies: ‘Bedrijfskunde’, ‘Leisure & Eventsmanagement’, ‘Tourism Management’, ‘Human Resource Management’, International Business’, ‘Social Work’, ‘Opleiding tot leraar Basisonderwijs’, 'Ocean Technology’, ‘Maritiem Officier’, ‘Ondernemerschap & Retail Management’, ‘Vaktherapie’ en ‘Creative Business’ en de associate degree studies: ‘Ondernemerschap & Retail Management’, ‘Leisure & Events Management’ en ‘Hotel Management’.
  • De tabel 'Samenwerking' was eerder leeg. Deze is aangepast en gevuld. De tabel bevat opleidingen die door meerdere instellingen in samenwerking worden aangeboden, zoals Joint Degrees. In volgende releases worden enkele andere samenwerkingen toegevoegd aan deze tabel.
  • De vestigingsnaam van 'Windesheim Flevoland' is aangepast naar 'Windesheim locatie Almere'.

De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde plaatjes zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard. De onderwijsinstellingen worden momenteel in de gelegenheid gesteld om de toelichtingen bij de gewijzigde plaatjes aan te passen aan de nieuwe situatied. Tot en met september staan de bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123 offline.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt