NHL Stenden Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Emmen
4.2 gemiddeld
0% 1
4% 2
4% 3
63% 4
30% 5
27 respondenten
deze opleiding
Leeuwarden
3.9 gemiddeld
0% 1
5% 2
20% 3
61% 4
15% 5
66 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
0% 1
3% 2
14% 3
62% 4
21% 5
2.040 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Emmen

16

Leeuwarden

39

landelijk gemiddeld

160

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

59%

landelijk gemiddeld

62%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

47%

landelijk gemiddeld

39%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

60%

landelijk gemiddeld

47%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

24%

landelijk gemiddeld

30%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
5%

Werk op niveau
72%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers