Aeres Hogeschool Docent en kennismanager Dienstverlening en Producten

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Wageningen
-
landelijk gemiddeld

-

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Wageningen

-

landelijk gemiddeld

-

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding
Wageningen

-

landelijk gemiddeld

-

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Wageningen

-

landelijk gemiddeld

-

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Docent en kennismanager Dienstverlening en Producten

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Wageningen

-

landelijk gemiddeld

-

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Wageningen

-

landelijk gemiddeld

-

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Wageningen

-

landelijk gemiddeld

-

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
-

Werk op niveau
-

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 28 oktober 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers