Aeres Hogeschool Educatie en Kennismanagement Groene Sector

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Wageningen
3.5 gemiddeld
1% 1
11% 2
33% 3
47% 4
7% 5
227 respondenten
landelijk gemiddeld

3.5 gemiddeld
1% 1
11% 2
33% 3
47% 4
7% 5
227 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Wageningen

93

landelijk gemiddeld

93

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Wageningen

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Wageningen

56%

landelijk gemiddeld

56%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Educatie en Kennismanagement Groene Sector

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Wageningen

40%

landelijk gemiddeld

40%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Wageningen

42%

landelijk gemiddeld

42%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Wageningen

4%

landelijk gemiddeld

4%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
9%

Werk op niveau
87%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 9 december 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers