Aeres Hogeschool Tuinbouw en Akkerbouw

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Dronten
4.0 gemiddeld
0% 1
2% 2
10% 3
74% 4
14% 5
117 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
5% 2
18% 3
59% 4
17% 5
235 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Dronten

70

landelijk gemiddeld

60

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

73%

landelijk gemiddeld

72%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Tuinbouw en Akkerbouw

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

49%

landelijk gemiddeld

60%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

49%

landelijk gemiddeld

60%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

6%

landelijk gemiddeld

6%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
0%

Werk op niveau
64%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers