Aeres Hogeschool Bedrijfskunde en Agribusiness

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Almere
3.9 gemiddeld
0% 1
0% 2
23% 3
64% 4
14% 5
22 respondenten
deze opleiding
Dronten
3.8 gemiddeld
1% 1
6% 2
24% 3
52% 4
18% 5
358 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
6% 2
19% 3
54% 4
20% 5
594 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Almere

13

Dronten

187

landelijk gemiddeld

62

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Almere

-

Dronten

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Almere

60%

Dronten

75%

landelijk gemiddeld

75%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Bedrijfskunde en Agribusiness

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Almere

-

Dronten

55%

landelijk gemiddeld

57%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Almere

-

Dronten

57%

landelijk gemiddeld

59%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Almere

-

Dronten

10%

landelijk gemiddeld

10%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
1%

Werk op niveau
81%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 26 augustus 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers