Aeres Hogeschool Toegepaste Biologie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Almere
4.0 gemiddeld
0% 1
3% 2
15% 3
61% 4
21% 5
268 respondenten
landelijk gemiddeld

4.2 gemiddeld
0% 1
1% 2
11% 3
58% 4
30% 5
539 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Almere

169

landelijk gemiddeld

121

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Almere

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Almere

55%

landelijk gemiddeld

63%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Toegepaste Biologie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Almere

32%

landelijk gemiddeld

45%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Almere

35%

landelijk gemiddeld

48%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Almere

29%

landelijk gemiddeld

42%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
6%

Werk op niveau
68%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 26 augustus 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers