Van Hall Larenstein Dier- en Veehouderij

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Leeuwarden
3.9 gemiddeld
0% 1
4% 2
13% 3
75% 4
9% 5
56 respondenten
deze opleiding
Velp
3.6 gemiddeld
3% 1
5% 2
33% 3
46% 4
13% 5
78 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
20% 3
59% 4
16% 5
736 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Leeuwarden

63

Velp

48

landelijk gemiddeld

96

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

80%

landelijk gemiddeld

74%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Dier- en Veehouderij

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

61%

landelijk gemiddeld

58%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

62%

landelijk gemiddeld

60%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

17%

landelijk gemiddeld

12%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
5%

Werk op niveau
69%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers