Van Hall Larenstein Milieukunde

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Leeuwarden
3.8 gemiddeld
0% 1
4% 2
25% 3
59% 4
12% 5
73 respondenten
landelijk gemiddeld

4.1 gemiddeld
0% 1
2% 2
16% 3
55% 4
28% 5
237 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Leeuwarden

49

landelijk gemiddeld

72

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Leeuwarden

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Leeuwarden

61%

landelijk gemiddeld

70%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Milieukunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Leeuwarden

30%

landelijk gemiddeld

46%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Leeuwarden

36%

landelijk gemiddeld

51%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Leeuwarden

12%

landelijk gemiddeld

17%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
6%

Werk op niveau
90%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 9 december 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers