Van Hall Larenstein Bos- en Natuurbeheer

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Velp
3.7 gemiddeld
1% 1
8% 2
26% 3
50% 4
16% 5
191 respondenten
landelijk gemiddeld

3.7 gemiddeld
1% 1
8% 2
26% 3
50% 4
16% 5
191 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Velp

120

landelijk gemiddeld

120

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Velp

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Velp

70%

landelijk gemiddeld

70%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Bos- en Natuurbeheer

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Velp

31%

landelijk gemiddeld

31%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Velp

31%

landelijk gemiddeld

31%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Velp

7%

landelijk gemiddeld

7%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
-

Werk op niveau
-

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 28 oktober 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers