Van Hall Larenstein International Development Management

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Velp
3.8 gemiddeld
0% 1
8% 2
20% 3
54% 4
18% 5
111 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
0% 1
8% 2
20% 3
54% 4
18% 5
111 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Velp

53

landelijk gemiddeld

53

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Velp

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Velp

74%

landelijk gemiddeld

74%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma International Development Management

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Velp

30%

landelijk gemiddeld

30%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Velp

37%

landelijk gemiddeld

37%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Velp

9%

landelijk gemiddeld

9%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
-

Werk op niveau
-

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers