Fontys Hogescholen Mechatronica

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Eindhoven
3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
18% 3
62% 4
14% 5
228 respondenten
deze opleiding
Venlo
4.4 gemiddeld
0% 1
2% 2
5% 3
47% 4
47% 5
103 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
3% 2
18% 3
60% 4
19% 5
630 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Eindhoven

185

Venlo

45

landelijk gemiddeld

104

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

24-30

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

68%

landelijk gemiddeld

59%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Mechatronica

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

39%

landelijk gemiddeld

37%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

43%

landelijk gemiddeld

41%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

25%

landelijk gemiddeld

23%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
2%

Werk op niveau
98%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers