Fontys Hogescholen Applied Science

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Eindhoven
3.8 gemiddeld
0% 1
5% 2
23% 3
59% 4
13% 5
333 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
0% 1
4% 2
24% 3
59% 4
12% 5
516 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Eindhoven

168

landelijk gemiddeld

142

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

24-30

landelijk gemiddeld

24-30

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

61%

landelijk gemiddeld

60%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Applied Science

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

34%

landelijk gemiddeld

38%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

38%

landelijk gemiddeld

43%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

18%

landelijk gemiddeld

19%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
2%

Werk op niveau
87%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers