Hogeschool van Amsterdam Toegepaste Wiskunde

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Amsterdam
4.2 gemiddeld
1% 1
2% 2
8% 3
60% 4
29% 5
119 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
4% 2
14% 3
61% 4
20% 5
352 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Amsterdam

114

landelijk gemiddeld

67

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Amsterdam

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

51%

landelijk gemiddeld

53%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Toegepaste Wiskunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

35%

landelijk gemiddeld

31%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

43%

landelijk gemiddeld

37%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

47%

landelijk gemiddeld

29%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
0%

Werk op niveau
100%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 1 juli 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers