Hogeschool van Amsterdam Toegepaste Psychologie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Amsterdam
3.9 gemiddeld
1% 1
2% 2
19% 3
61% 4
18% 5
381 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
1% 1
3% 2
17% 3
59% 4
20% 5
2.046 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Amsterdam

360

landelijk gemiddeld

325

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Amsterdam

6-12

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

59%

landelijk gemiddeld

59%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Toegepaste Psychologie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

37%

landelijk gemiddeld

36%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

50%

landelijk gemiddeld

46%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

20%

landelijk gemiddeld

27%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
9%

Werk op niveau
74%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 9 december 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers