De Haagse Hogeschool Toegepaste Wiskunde

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Delft
3.7 gemiddeld
1% 1
8% 2
19% 3
61% 4
11% 5
79 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
4% 2
14% 3
61% 4
20% 5
352 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Delft

118

landelijk gemiddeld

74

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

51%

landelijk gemiddeld

54%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Toegepaste Wiskunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

26%

landelijk gemiddeld

30%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

38%

landelijk gemiddeld

39%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

35%

landelijk gemiddeld

32%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
13%

Werk op niveau
100%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers