De Haagse Hogeschool Bedrijfskunde

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Den Haag
3.8 gemiddeld
1% 1
3% 2
25% 3
59% 4
12% 5
205 respondenten
landelijk gemiddeld

3.7 gemiddeld
2% 1
6% 2
23% 3
53% 4
16% 5
3.437 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Den Haag

253

landelijk gemiddeld

222

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

52%

landelijk gemiddeld

57%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Bedrijfskunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

27%

landelijk gemiddeld

38%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

34%

landelijk gemiddeld

45%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

16%

landelijk gemiddeld

25%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
3%

Werk op niveau
84%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers