De Haagse Hogeschool International Business

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Den Haag
3.9 gemiddeld
1% 1
4% 2
18% 3
58% 4
19% 5
537 respondenten
landelijk gemiddeld

3.7 gemiddeld
2% 1
8% 2
26% 3
50% 4
14% 5
6.120 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Den Haag

507

landelijk gemiddeld

282

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Den Haag

18-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Den Haag

71%

landelijk gemiddeld

60%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma International Business

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Den Haag

31%

landelijk gemiddeld

34%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Den Haag

38%

landelijk gemiddeld

40%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Den Haag

15%

landelijk gemiddeld

18%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
7%

Werk op niveau
88%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 9 december 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers