De Haagse Hogeschool Facility Management

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Den Haag
3.9 gemiddeld
1% 1
3% 2
17% 3
61% 4
18% 5
312 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
20% 3
60% 4
15% 5
2.015 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Den Haag

167

landelijk gemiddeld

128

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Den Haag

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Den Haag

59%

landelijk gemiddeld

66%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Facility Management

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Den Haag

55%

landelijk gemiddeld

50%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Den Haag

60%

landelijk gemiddeld

55%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Den Haag

2%

landelijk gemiddeld

12%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
5%

Werk op niveau
80%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers