Hogeschool Inholland Leisure & Events Management

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Diemen
3.7 gemiddeld
3% 1
5% 2
23% 3
54% 4
15% 5
150 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
5% 2
20% 3
58% 4
16% 5
1.027 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Diemen

144

landelijk gemiddeld

228

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Diemen

18-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Diemen

65%

landelijk gemiddeld

65%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Leisure & Events Management

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Diemen

22%

landelijk gemiddeld

33%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Diemen

26%

landelijk gemiddeld

39%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Diemen

8%

landelijk gemiddeld

5%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
4%

Werk op niveau
67%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 9 december 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers