Hogeschool Inholland Informatica

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Haarlem
3.7 gemiddeld
3% 1
8% 2
17% 3
59% 4
14% 5
114 respondenten
landelijk gemiddeld

3.7 gemiddeld
4% 1
9% 2
20% 3
48% 4
20% 5
1.352 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Haarlem

182

landelijk gemiddeld

181

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Haarlem

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Haarlem

48%

landelijk gemiddeld

51%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Informatica

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Haarlem

20%

landelijk gemiddeld

27%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Haarlem

24%

landelijk gemiddeld

32%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Haarlem

0%

landelijk gemiddeld

6%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
2%

Werk op niveau
96%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers