Hogeschool Inholland Informatica

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Haarlem
3.7 gemiddeld
3% 1
8% 2
17% 3
59% 4
14% 5
114 respondenten
landelijk gemiddeld

3.7 gemiddeld
4% 1
9% 2
20% 3
48% 4
20% 5
1.352 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Haarlem

167

landelijk gemiddeld

203

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

31%

landelijk gemiddeld

55%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Informatica

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

29%

landelijk gemiddeld

30%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

32%

landelijk gemiddeld

34%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

0%

landelijk gemiddeld

9%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
4%

Werk op niveau
93%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers