Hogeschool Inholland Accountancy

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Alkmaar
3.9 gemiddeld
1% 1
1% 2
14% 3
69% 4
14% 5
98 respondenten
deze opleiding
Diemen
3.6 gemiddeld
4% 1
8% 2
32% 3
40% 4
16% 5
25 respondenten
deze opleiding
Rotterdam
3.8 gemiddeld
4% 1
4% 2
25% 3
50% 4
18% 5
28 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
20% 3
59% 4
15% 5
1.970 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Alkmaar

54

Diemen

32

Rotterdam

24

landelijk gemiddeld

87

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

69%

landelijk gemiddeld

51%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Accountancy

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

16%

landelijk gemiddeld

24%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

23%

landelijk gemiddeld

33%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

22%

landelijk gemiddeld

15%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
2%

Werk op niveau
93%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers