Hogeschool Inholland Communicatie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Den Haag
3.5 gemiddeld
0% 1
11% 2
40% 3
33% 4
16% 5
45 respondenten
deze opleiding
Diemen
3.8 gemiddeld
1% 1
7% 2
21% 3
49% 4
21% 5
137 respondenten
deze opleiding
Rotterdam
3.4 gemiddeld
5% 1
13% 2
32% 3
42% 4
9% 5
103 respondenten
landelijk gemiddeld

3.7 gemiddeld
2% 1
6% 2
24% 3
53% 4
15% 5
3.722 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Den Haag

32

Diemen

44

Rotterdam

70

landelijk gemiddeld

159

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Den Haag

-

Diemen

12-18

Rotterdam

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Den Haag

29%

Diemen

71%

Rotterdam

59%

landelijk gemiddeld

66%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Communicatie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Den Haag

34%

Diemen

33%

Rotterdam

20%

landelijk gemiddeld

43%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Den Haag

38%

Diemen

35%

Rotterdam

24%

landelijk gemiddeld

48%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Den Haag

0%

Diemen

5%

Rotterdam

10%

landelijk gemiddeld

13%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
6%

Werk op niveau
78%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 9 december 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers