Hogeschool Inholland Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Hbo bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddelde deze studie
(11 opleidingen)

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) in 2023

deze opleiding
Amsterdam
3.9 gemiddelde
0% 1
3% 2
17% 3
72% 4
8% 5
95 respondenten
Landelijk gemiddelde (11 opleidingen)

3.8 gemiddelde
1% 1
3% 2
19% 3
67% 4
11% 5
2.717 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2022 - 2023

deze opleiding
Amsterdam

120

Landelijk gemiddelde (11 opleidingen)

151

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

48%

Landelijk gemiddelde (11 opleidingen)

72%

Diploma binnen 5 jaar

Het percentage studenten dat aan deze opleiding is gestart en binnen de gestelde termijn:

Een diploma bij deze opleiding heeft gehaald
Een diploma bij een andere bachelor of master-opleiding heeft gehaald
Geen diploma heeft gehaald
Amsterdam
26%

15%

59%

Landelijk
40%

6%

54%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

31%

Landelijk gemiddelde (11 opleidingen)

30%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

Landelijk gemiddelde (11 opleidingen)

Werkloos
2%

Werk op niveau
75%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 1 juni 2023
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers