Hogeschool Inholland Chemie

Hbo bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddelde deze studie
(13 opleidingen)

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) in 2023

deze opleiding
Amsterdam
3.7 gemiddelde
2% 1
9% 2
7% 3
76% 4
6% 5
54 respondenten
Landelijk gemiddelde (13 opleidingen)

3.9 gemiddelde
1% 1
4% 2
15% 3
68% 4
13% 5
1.114 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2022 - 2023

deze opleiding
Amsterdam

39

Landelijk gemiddelde (13 opleidingen)

46

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

53%

Landelijk gemiddelde (13 opleidingen)

70%

Diploma binnen 5 jaar

Het percentage studenten dat aan deze opleiding is gestart en binnen de gestelde termijn:

Een diploma bij deze opleiding heeft gehaald
Een diploma bij een andere bachelor of master-opleiding heeft gehaald
Geen diploma heeft gehaald
Amsterdam
22%

10%

68%

Landelijk
34%

6%

60%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

31%

Landelijk gemiddelde (13 opleidingen)

32%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

Landelijk gemiddelde (13 opleidingen)

Werkloos
2%

Werk op niveau
80%

van de werkende afgestudeerden

Toelichting van de opleiding

Studenten Chemie delen het eerste jaar met de studenten van Biotechnologie en Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Na hun propedeuse kunnen ze naadloos overstappen, daarom is de doorstroom naar jaar twee lager dan gemiddeld.

Laatste wijziging op 10 april 2024
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers