Hogeschool Inholland Bouwkunde

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Alkmaar
3.7 gemiddeld
0% 1
9% 2
30% 3
42% 4
18% 5
66 respondenten
deze opleiding
Haarlem
3.9 gemiddeld
0% 1
9% 2
16% 3
55% 4
19% 5
67 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
4% 2
19% 3
57% 4
19% 5
1.611 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Alkmaar

42

Haarlem

54

landelijk gemiddeld

138

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Alkmaar

18-24

Haarlem

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Alkmaar

54%

Haarlem

35%

landelijk gemiddeld

62%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Bouwkunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Alkmaar

40%

Haarlem

41%

landelijk gemiddeld

47%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Alkmaar

45%

Haarlem

41%

landelijk gemiddeld

52%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Alkmaar

0%

Haarlem

9%

landelijk gemiddeld

21%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
1%

Werk op niveau
93%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers