Hogeschool Inholland Ruimtelijke Ontwikkeling

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Haarlem
3.9 gemiddeld
3% 1
7% 2
20% 3
40% 4
30% 5
30 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
7% 2
21% 3
55% 4
17% 5
469 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Haarlem

50

landelijk gemiddeld

58

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

-

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

81%

landelijk gemiddeld

67%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Ruimtelijke Ontwikkeling

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

22%

landelijk gemiddeld

42%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

25%

landelijk gemiddeld

47%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

0%

landelijk gemiddeld

13%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
-

Werk op niveau
-

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers