Hogeschool Inholland Tuinbouw & Agribusiness

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Delft
3.8 gemiddeld
0% 1
5% 2
23% 3
64% 4
9% 5
44 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
0% 1
5% 2
23% 3
64% 4
9% 5
44 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Delft

67

landelijk gemiddeld

67

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Delft

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Delft

65%

landelijk gemiddeld

65%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Tuinbouw & Agribusiness

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Delft

66%

landelijk gemiddeld

66%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Delft

70%

landelijk gemiddeld

70%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Delft

29%

landelijk gemiddeld

29%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
-

Werk op niveau
-

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 9 december 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers