Hogeschool Inholland Food Commerce & Technology

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Amsterdam
3.7 gemiddeld
2% 1
4% 2
25% 3
58% 4
11% 5
93 respondenten
deze opleiding
Delft
3.8 gemiddeld
1% 1
1% 2
24% 3
64% 4
11% 5
85 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
2% 1
3% 2
24% 3
61% 4
11% 5
178 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Amsterdam

44

Delft

50

landelijk gemiddeld

47

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Amsterdam

18-24

Delft

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

69%

Delft

70%

landelijk gemiddeld

69%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Food Commerce & Technology

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

46%

Delft

41%

landelijk gemiddeld

44%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

51%

Delft

41%

landelijk gemiddeld

48%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

19%

Delft

7%

landelijk gemiddeld

16%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
14%

Werk op niveau
-

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 26 augustus 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers