Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Learning and Development in Organisations

Hbo-bachelor, voltijd

deze opleiding
landelijk

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Nijmegen
3.8 gemiddeld
1% 1
6% 2
24% 3
52% 4
18% 5
130 respondenten
landelijk

- gemiddeld

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2017 - 2018

deze opleiding
Nijmegen

60

landelijk

-

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

12-18

landelijk

-

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

69%

landelijk

-

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Learning and Development in Organisations

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

18%

landelijk

-

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

27%

landelijk

-

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

27%

landelijk

-

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk

Werkloos
-

Werk op niveau
-

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 12 december 2018
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers