HAN University of Applied Sciences HBO - Rechten

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Arnhem
4.0 gemiddeld
1% 1
3% 2
16% 3
56% 4
24% 5
152 respondenten
deze opleiding
Nijmegen
3.9 gemiddeld
2% 1
3% 2
17% 3
58% 4
21% 5
273 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
22% 3
54% 4
18% 5
4.133 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Arnhem

114

Nijmegen

262

landelijk gemiddeld

264

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

48%

landelijk gemiddeld

48%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma HBO - Rechten

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

38%

landelijk gemiddeld

26%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

47%

landelijk gemiddeld

36%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

47%

landelijk gemiddeld

35%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
5%

Werk op niveau
81%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers