HAN University of Applied Sciences Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Nijmegen
4.1 gemiddeld
0% 1
2% 2
11% 3
61% 4
27% 5
104 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
21% 3
57% 4
16% 5
732 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Nijmegen

97

landelijk gemiddeld

94

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Nijmegen

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Nijmegen

48%

landelijk gemiddeld

40%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Nijmegen

17%

landelijk gemiddeld

14%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Nijmegen

23%

landelijk gemiddeld

23%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Nijmegen

45%

landelijk gemiddeld

35%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
1%

Werk op niveau
88%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 28 oktober 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers