HAN University of Applied Sciences Opleiding tot Leraar van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Nijmegen
4.2 gemiddeld
0% 1
1% 2
9% 3
63% 4
27% 5
152 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
4% 2
20% 3
52% 4
23% 5
1.447 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Nijmegen

179

landelijk gemiddeld

178

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Nijmegen

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Nijmegen

69%

landelijk gemiddeld

73%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Opleiding tot Leraar van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Nijmegen

45%

landelijk gemiddeld

41%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Nijmegen

48%

landelijk gemiddeld

45%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Nijmegen

8%

landelijk gemiddeld

7%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
2%

Werk op niveau
87%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 31 maart 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers