HAN University of Applied Sciences Voeding en Diëtetiek

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Nijmegen
3.5 gemiddeld
0% 1
10% 2
36% 3
46% 4
8% 5
220 respondenten
landelijk gemiddeld

3.7 gemiddeld
1% 1
5% 2
25% 3
58% 4
11% 5
1.007 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Nijmegen

213

landelijk gemiddeld

219

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

72%

landelijk gemiddeld

65%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Voeding en Diëtetiek

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

51%

landelijk gemiddeld

41%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

57%

landelijk gemiddeld

47%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

21%

landelijk gemiddeld

16%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
4%

Werk op niveau
75%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers